آدرس : گیلان.جاده رشت به انزلی.سه راه حسن‌رود.منطقه آزاد انزلی. امین آباد.جنب ابزار آلات پارسه                                                                                                 

کارشناس مسئولیت  : ۰۹۱۲۴۶۰۸۲۵۶
مشاوره بیمه عمر و سرمایه گذاری : ۰۹۰۲۰۹۵۷۴۸۴
کارشناس بدنه : ۰۹۳۰۱۹۳۲۱۶۵
کارشناس ثالث : ۰۹۱۹۳۶۲۲۲۳۸